Delbrouck - Daeninck Advocaten


Specialisatie
Het is onze vaste overtuiging dat een verregaande specialisatie van elk der advocaten in een bepaald rechtsdomein, de beste garanties biedt op een ideale belangenbehartiging. Als vanzelfsprekend gaat dit gepaard met een grotere parate kennis, hetgeen tijd en kosten van opzoekingen kan besparen, doch eveneens waarborgt dat recente ontwikkelingen in het recht op dat vlak gekend zijn.

Preferred partners
Voor de domeinen van het sociaal en fiscaal recht, werken wij samen met externe specialisten in de materie. Evenwel blijven ook deze dossiers opgevolgd binnen het kantoor, zodat uw vaste contactpersoon steeds op de hoogte is.

FinanciŽle transparantie
Er gelden steeds duidelijke tarieven, afgerekend aan de hand van timesheets. Voor hen die van in den beginne duidelijkheid willen omtrent de kostprijs, kunnen eventueel, afhankelijk van het dossier, forfaitaire ereloonafspraken worden gemaakt.

Goede en vlotte bereikbaarheid
Wij waarborgen een snelle en adequate behandeling van uw vragen en streven ernaar alle communicaties binnen de kortst mogelijke termijn beantwoord te hebben. Alle advocaten zijn vlot bereikbaar via telefoon of e-mail en elk dossier wordt steeds stipt geagendeerd, zodat de opvolging verzekerd is.

Eerlijke adviezen
Wij maken er een erezaak van om steeds bij aanvang van een dossier eerlijke en objectieve adviezen te verstrekken, zodoende dat u als cliŽnt steeds een duidelijk zicht heeft op de verwachtingen welke u in uw dossier mag koesteren.

Respect voor uw privacy
Te allen tijde gaan wij erg omzichtig om met alle persoonsgegevens die wij verwerken. Meer details vindt u terug in onze privacyverklaring.menu: historiek | kernwaarden | team | privacyverklaring | contact


Delbrouck & Daeninck Maastrichterstraat 99, 3500 Hasselt info@delbrouck-daeninck.be tel: 011/215.315